Řezné nástroje
Tturn_logo
Utvařeč třísky -FM
Pro efektivní obrábění oceli a nerezové oceli

» Pro střední obrábění a polodokončování obrobků z oceli a nerezové oceli
» Přesné obrábění
» Nízké řezné síly díky pozitivní geometrii

FX_P
Utvařeč třísky -FX
Dobrá regulace třísky u měkkých ocelí

» Úzký profil utvařeče pro optimální třísku
» Vysoce pozitivní zakřivená řezná hrana pro proměnnou hloubku řezu
» Zvlněná řezná hrana spolehlivě tvaruje třísku při obrábění kladek a kulových ploch

Animace
Video – obrábění


KT_p
Utvařeč třísky -KT
Pro výkonné obrábění litiny

» Pro obrábění šedé I temperované litiny
» Stabilní široká opěrná plocha
» Vynikající životnost při hrubování a přerušovaném řezu

Video – obrábění


Utvařeč třísky -EA
Utvařeč třísky pro exotické materiály

» Koncipován pro malou hloubku řezu a nízký posuv
» Ostrá řezná hrana minimalizuje tvorbu nárůstku
» Vysoce pozitivní úhel čela a zakřivená geometrie snižují řezné síly
» Přesné dokončování a vynikající kvalita povrchu

Video – obrábění

Utvařeč třísky -EM
Utvařeč třísky pro exotické materiály

» Efektivní odvod tepla z místa řezu
» Ostrá řezná hrana snižuje řezné síly a minimalizuje tvorbu nárůstku na ostří
» Široká drážka zajišťuje hladký odvod třísky u středního obrábění

Video – obrábění

Utvařeč třísky -ET
Utvařeč třísky pro exotické materiály

» Široký rozsah regulace třísky pro hrubování
» Ostrá řezná hrana minimalizuje tvorbu nárůstku a snižuje řeznou sílu
» Vysoce pozitivní úhel čela přispívá k snížení řezných sil

Video – obrábění

PC_p
Utvařeč třísky –PC pro pozitivní destičky
Nový jednostranný utvařeč -PC pro polodokončování a střední obrábění

» Pozitvní úhel čela pro snížení řezných sil
» Široký rozsah aplikací
» Použitelný pro širokou škálu materiálů
» Pro polodokončování až střední obrábění


CB_p
PCD destičky s utvařečem -CB
PCD destičky s geometrií -CB

» SProfilovaná řezná hrana zajišťuje tvorbu třísky a nízký řezný odpor,
   zejména při nízké hloubce řezu a pomalém posuvu

TD810_p
PCD jakost TD810
Nová vysoce produktivní PCD jakost pro obrábění hliníku a neželezných materiálů

» Struktura této PCD jakosti představuje optimální kombinaci silné odolnosti proti
   opotřebení a mimořádné houževnatosti
» Vynikající kvalita obrobeného povrchu

TC430_p
Jakost TC430 – whisker keramika
Pro obrábění vysokopevnostních a žáruvzdorných slitin

» Pro soustružení a frézování
» Možnost vysokorychlostního obrábění superslitin na bázi niklu (Inconel, Waspaloy, Rene apod.)


TB610_p
CBN jakost TB610, TB670, TB730
Vynikající výkon při obrábění kalených ocelí a litiny