Řezné nástroje
CBNgrade_logo
Jakost CBN
Vynikající výkon při obrábění kalené oceli a litiny

CBNgrade_p
TB610
» Vynikající odolnost proti oxidaci a chemická stabilita
» Pro plynulý až lehce přerušovaný řez
» Pro obrábění kalené oceli, slitinové oceli, nástrojové oceli a kalených odlitků z oceli

TB670
» Vysoká tvrdost a odolnost proti rázům
» Pro plynulý až silně přerušovaný řez
» Pro slitinové oceli, nástrojovou ocel, kalené odlitky z oceli a odlitky z tvrzené litiny

TB730
» Vysoká tvrdost a lomová houževnatost
» Pro soustružení a frézování
» Pro šedou litinu, tvárnou litinu a karbidové polotovary