Řezné nástroje
TSTHREAD_logo
Frézování závitů interpolací

tsthreadP
» Frézování závitů na jeden průchod
» Krátký čas obrábění
» Snadná korekce tolerance závitu
» Frézování závitů u slepých děr až do dna
» Vynikající kvalita závitu
» Žádný problém při zlomení nástroje
» Jeden společný nástroj pro různé destičky s profily závitů
» Široký výběr velikostí nástroje