Řezné nástroje
Tvarl destičky

tclamp_tdxu01
» Destička TDXU má profilovaný utvařeč vytvářející tenkou a úzkou třísku
» Utvařeč destičky TDXU snižuje řeznou sílu a umožňuje vynikající odvod třísky při vyšších řezných podmínkách bez poškození
   povrchu obráběného dílu
» TDXU lze použít pro následující aplikace
   Vnější zapichování a soustružení – čelní zapichování a soustružení
   Vnitřní zapichování a soustružení - upichování


tclamp_tdxu02