Řezné nástroje
tclamp_logo
Pro soustružení a zapichování u malých průměrů

Tclamp_p
» Ekonomické oboustranné destičky
» Stabilní upnutí v lůžku s plným podepřením destičky
» Chlazení tělesem nástroje
» Víceúčelové použití
  - TDIM: lisované destičky s utvařečem pro soustružení a zapichování
  - TDIP: broušené destičky pro přesné obrábění
  - Vnitřní obrábění od Dmin = 12,5 mm
  - Speciální destičky pro soustružení závitů a tvarové soustružení jsou k dispozici jako semistandard

smalldia_p