Řezné nástroje
toolingCadapter_logo
Cadapter_p

Vlastnosti
» Při upínání v automatických zásobnících nástrojů systém zaručuje vysokou opakovatelnost do 2μm díky čelní dosedací ploše
» Systém se uzamkne a automaticky vystředí při prvním přenosu krouticího momentu přes polygonální profil kužele.
» Vysoká tuhost minimalizuje odchylky nástroje.