Řezné nástroje
Kotoučová fréza pro drážkování

SlottingCutter
Kotoučovéfrézy pro drážkování T-Clamp Ultra jsou speciálně navrženy pro maximální úběr materiálu
při zachování dokonalé kvality povrchu. Robustní těleso nemá žádné upínací klíny ani šrouby.
Kotoučovéfrézy pro drážkování T-Clamp Ultra jsou dalším z elementů integrovaného systému, který
využívá osvědčeného upínání s dvojitým “V” prizmatem.
Tento systém umožňuje používat společný tvar lůžka pro celou řadu T-Clamp Ultra, čímž významně
snižuje pořizovací náklady.

SlottingCutter02
Vlastnosti
» Šířka drážky – od 1,6 mm
» Jednoduché upínání destiček
» Vynikající odvod třísky

Velikosti:
» 75, 100, 125, 160, 250 mm

Šířka destiček:
» 1.6 - 4.0 mm