CTMS


Systém CTMS (Commodity & Tool Management Services) je připraveno uspokojit jakýkoli požadavek od minimálních požadavků na nástroje až po komplexní správu nástrojů tak, aby vyhovovala všem požadavkům klienta.

CTMS poskytuje koncovým zákazníkům výkonný, cenově efektivnáí systém, který pomáhá snížit stav zásob, náklady na skladování, pořizovací náklady a náklady na přípravu nástrojů stejně jako veškeré náklad sledování nástrojů ve výrobě.

Základem systému CTMS je toolbox Matrix; jednoduchý plně automatizovaný výdejní automat, který zjednodušuje denní zpracování informací o nástrojích do praktické databáze pro možnost další optimalizace použitých nástrojů a procesu.

Systém CTMS prokazatelně pomáhá snížit náklady výběrem nejlepšího nástroje a procesu pro maximální výkon, který je základem pro větší produktivitu a snížení nákladovosti.

Stránka CTMS
matrix