Çevre Sağlığı Güvencesi (ÇSG) Politikası

EHSPolicy1
TaeguTec, otomotiv, havacılık ve daha birçok başka endüstrilere kesici takımlar, tungsten tozu ve endüstriyel ürünler üreten uluslararası bir şirkettir.

TaeguTec, çevre kirliliğini önlemeye ve çalışma alanlarını ekibi için güvenli ve rahat bir yer haline getirmeye kararlıdır. TaeguTec, ÇSG’yi, ürün tasarım ve üretim dahil tüm aşamalarda en yüksek öncelik olarak kabul eder.
TaeguTec, tüm ilgili ulusal ve uluslararası çevre, sağlık ve güvenlik düzenlemeleri ve anlaşmalarına uymaktadır.

TaeguTec, ÇSG politikasının anlaşılması ve kavranmasını sağlamak için tüm çalışanlarına eğitim vermektedir.

TaeguTec, ÇSG hedefleri belirleyecek ve yukarıdaki prensipleri gerçekleştirmek ve korumak için sürekli gelişim aktiviteleri oluşturacaktır.