Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnosti

EHSPolicy1
TaeguTec je mezinárodní společnost produkující řezné nástroje, wolframový prášek a průmyslové produkty pro automobilový průmysl, letecký průmysl a mnoho dalších odvětví.

Společnost dodržuje své závazky v ochraně před znečištěním životního prostředí a pro své zaměstnance zajišťuje bezpečná a ergonomická pracoviště. Systém ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti má vysokou prioritu ve všech stupních výroby včetně návrhu výrobku a výrobních procesů.

TaeguTec splňuje všechny příslušné náležité státní I mezinárodní předpisy a ujednání v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

TaeguTec pravidelně provádí školení svých zaměstnanců za účelem pochopení a přijetí politiky ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

TaeguTec si ve své politice ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti vytýčil konkrétní cíle a neustálým zdokonalováním se snaží zachovávat výše uvedené principy.